Γιατί επικράτησαν οι Ίνκας

Για το ευρύ κοινό το προϊσπανικό Περού είναι συνυφασμένο με τον Πολιτισμό των Ίνκας. Οι Ίνκας εμφανίσθηκαν περί το 1.200 μ.Χ. και δημιούργησαν ταχύτατα, από το 1438, μία θαυμαστή αυτοκρατορία, την οποίαν κατέλυσαν οι Ισπανοί το 1535. Ένας από τους λόγους της ταχύτατης ανάπτυξης της αυτοκρατορίας ήταν το γεγονός ότι, αν και ο πόλεμος ήταν κατακτητικός, στους υπό επίθεση πληθυσμούς ετίθετο το δίλημμα,  προ της μάχης, αν ήταν διατεθειμένοι να αποδεχθούν ότι ο θεός-ήλιος των Ίνκας ήταν ανώτερος των ιδικών τους και κατά πόσον θα υπαγόντουσαν στο σύστημα διακυβερνήσεως των Ίνκας ενώ θα αυτοδιοικούντο, ή, σε άλλη  περιπτώση, θα αντιμετώπιζαν τον άριστα οργανωμένο στρατό των Ίνκαςֹ η αυτοκρατορία μεγάλωσε πολύ γρήγορα. Η κοινωνική οργάνωση των Ίνκας εμπεριείχε «σοσιαλιστικά», θα λέγαμε, στοιχεία όπως η απουσία ατομικής ιδιοκτησίας γης, η γη ανήκε και εκαλλιεργείτο από την πατριά (πολλές πατριές απάρτηζαν μία κοινότητα) και το προϊόν χωριζότανε σε τρία, του αυτοκράτορα, του ιερατείου και των καλλιεργητών. Το πρώτο, και εν μέρει το δεύτερο, μετά την κάλυψη των αναγκών της αυλής και του ιερατείου, φυλασσόντουσαν  σε κρατικές αποθήκες και διανέμονταν , σε εποχές σιτοδείας, στους υπηκόους και σαν σταθερό επίδομα στα μέλη της κοινωνίας ανίκανα για εργασία. Επιπροσθέτως, τα δημόσια έργα πραγματοποιόντουσαν με υποχρεωτική εργασία ορισμένου χρόνου όλων των μελών της κοινότητος που σιτιζόντουσαν  κατά το διάστημα αυτό από τις αυτοκρατορικές αποθήκες, το σύστημα αυτό ονομάζονταν μίτα (mita). Οι Ίνκας δεν καινοτόμησαν, απλώς κωδικοποίησαν και επέβαλαν σε μείζονα κλίμακα προηγούμενες επιτυχείς πρακτικές που εφαρμόζονταν σε διάφορες φυλές. Οι Ισπανοί κατήργησαν αυτά τα συστήματα και μοίρασαν την γη μεταξύ τους σε μεγάλες ιδιοκτησίες (encomiendas και μετά haciendas) και μετέτρεψαν τους κατοίκους ουσιαστικώς σε δουλοπάροικους, τους πεόνες ή καμπεσίνος (peones, campesin-os)ֹ οι Ισπανοί διατήρησαν μεν την μίτα ως ρεπαρτιμιέντο (repartimiento)  χωρίς την κρατική σίτιση δε. 


Την εμπειρία αυτή θα τη ζήσετε με το Versus

Δείτε και άλλες εμπειρίες

Παταγονία - Νησί Τσιλοέ

Περισσότερα

Φερδινάνδος Μαγγελάνος (Fernano...

Περισσότερα

Αμαζόνιος

Περισσότερα

Κονκισταδόρες (Conquistadores)...

Περισσότερα

Αμαζόνιος ο πνεύμονας της Γης...

Περισσότερα

Στους δρόμους των Ίνκας

Περισσότερα

Εμπειρία στο Περού

Περισσότερα

Νησί του Πάσχα, ένας τόπος αέναου...

Περισσότερα

Η σφαγή της Καχαμάρκα, Βόρειο...

Περισσότερα

Ο πολιτισμός της Νάσκα στο Βόρειο...

Περισσότερα

Ο "Άρχοντας του Σιπάν", Βόρειο...

Περισσότερα

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΝΕΣΤΟ «ΤΣΕ»...

Περισσότερα

Η Θάλασσα του Αλατιού (Salar...

Περισσότερα

Έρημος Ατακάμα - Βολιβία

Περισσότερα

ΙΝΤΙ ΡΑΪΜΙ – Η γιορτή...

Περισσότερα

Όταν η νύχτα πέφτει στη Λα Παζ...

Περισσότερα

Τι οδήγησε τους ταξιδιώτες να...

Περισσότερα

Ανεξήγητα Φαινόμενα - Σχέση...

Περισσότερα

Ο πολιτισμός των Νάζκα –...

Περισσότερα

Ποια δυσκολία αντιμετωπίζει...

Περισσότερα

Νησί του Πάσχα - Τα κρυμμένα...

Περισσότερα

Οι προκολομβιανοί πολιτισμοί...

Περισσότερα

ΣΑΝ ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ - ΤΙΕΡΡΑΔΕΝΤΡΟ,...

Περισσότερα

Η σμαραγδένια κορώνα των Άνδεων...

Περισσότερα

Ο αλάτιος Καθεδρικός της Ζιπακίρας...

Περισσότερα

Φερδινάνδος Μαγγελάνος (Fernando...

Περισσότερα

Νησί Τσιλοέ

Περισσότερα

ΠΑΤΑΓΟΝΙΑ-ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ...

Περισσότερα

Στους δρόμους των Ίνκας

Περισσότερα

Ο πολιτισμός των Νάζκα –...

Περισσότερα

Ποια δυσκολία αντιμετωπίζει...

Περισσότερα

Όταν η νύχτα πέφτει στη Λα...

Περισσότερα

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ

Περισσότερα

Η θρυλική αρχαία Τιχουανάκο

Περισσότερα

Τιτικάκα: η ιερή λίμνη των Ίνκα...

Περισσότερα