Χατσκάρ (Khatchkar)

Το όνοµα της Αρµενίας στην αρµενική γλώσσα είναι "Χαγιαστάν" και προέρχεται από το µυθικό γενάρχη των Αρµενίων Χάικ που θεωρείται απόγονος του Νώε. Οι Αρµένιοι όµως αποκαλούν την πατρίδα τους "Καραστάν", δηλαδή "Χώρα της Πέτρας". 
∆ιαθέτοντας µεγάλες ποικιλίες πέτρας, οι Αρµένιοι κατάφεραν να εκφράσουν το αρχιτεκτονικό τους ταλέντο στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και την τέχνη των Χατσκάρ (Khatchkar, σταυρόπετρες). 
Τα Αρµενικά Χατσκάρ αποτελούν φαινόµενο της παγκόσµιας τέχνης. Πρόκειται για ορθογώνιες παραλληλόγραµµες πέτρινες στήλες, πάνω στις οποίες είναι χαραγµένοι ή λαξεµένοι σταυροί µε έντονα διακοσµητικά στοιχεία. Κάθε ένα έχει διαφορετική τεχνοτροπία και διακόσµηση. 
Τα Χατσκάρ έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί µε διάφορες αφορµές, όπως για να υπενθυµίζουν ιστορικά γεγονότα ή νικηφόρες µάχες, για να µνηµονεύσουν τους κατασκευαστές, ευεργέτες ή δωρητές ναών και άλλων µεγάλων έργων, για να τιµήσουν τους ήρωες που θυσιάστηκαν σε διάφορους αγώνες και για πολλούς άλλους λόγους. 
Τοποθετηµένα σε αυλές εκκλησιών, σε δρόµους, σε λόφους και σε νεκροταφεία θεωρούνται σύµβολα για την σωτηρία της ψυχής. Ο λαός πιστεύει πως έχουν την δύναµη να γιατρεύουν αρρώστιες και να προφυλάσσουν από φυσικές καταστροφές και γι' αυτό τον λόγο τα έχει µετατρέψει σε ιερό προσκύνηµα. Τα Χατσκάρ που διασώζονται από τον 4ο και 5ο µ.Χ. αιώνα είναι πέτρινες στήλες, στην επιφάνεια των οποίων ήταν χαραγµένοι απλοί σταυροί. 
Τα Χατσκάρ µε την περίτεχνη λάξευση και τον πλούσιο διάκοσµο αναπτύχθηκαν µετά τον 9ο αιώνα µ.Χ. ως µνηµεία νέας τεχνοτροπίας, µετά την ανεξαρτητοποίηση της Αρµενίας από την αραβική κυριαρχία.


Την εμπειρία αυτή θα τη ζήσετε με το Versus

Δείτε και άλλες εμπειρίες